Nový TEB pridáva 8-kanálové rozhranie TDIF ku všetkým kartám RME s podporou ADAT! Medzi špeciálne funkcie patrí manuálna voľba referencie hodín, stavových LED diód a výstupu slovných hodín. Podporuje až 24 bit / 96 kHz! Modul TCO je voliteľné rozšírenie pre vybrané karty RME. Umiestnený vo voľnom slote počítačovej skrine, TCO bude prepojený s hlavnou kartou cez plochý plochý kábel. Malý modul poskytuje karty HDSPe so vstupom Word Clock a ponúka synchronizáciu s LTC a videom. Vďaka SteadyClock (TM), TCO nielenže vyberá absolútne pozície z LTC, ale aj veľmi čisté hodiny s nízkym jitterom z LTC a videa. Tak je zaistená vzorová presná synchronizácia časových kódov s audio alebo video zdrojmi. Jeden jediný TCO môže byť použitý s rôznymi HDSP / HDPe kartami súčasne (multicard), ak je pripojený na podporovanú kartu (pozri grafiku).

HDSP Time Code Option (HDSP-TCO)

  • Kód produktu: HDSP Time Code Option (HDSP-TCO)
  • Dostupnosť: