Rozširujúca doska pre HDSPe MADI-FX, Majú k dispozícii 3 optické MADI vstupy a výstupy pre nahrávanie.Táto doska nahrádza dosku Coax Madi MADI-FX

HDSPe Opto-X

  • Kód produktu: HDSPe Opto-X
  • Dostupnosť: