MADI Converter prevádza digitálne audio streamy MADI z optického formátu na koaxiálne a z koaxiálneho na optické. Puzdro Compact 19" s 1 výškou jednotky obsahuje šesť úplne nezávislých obojsmerných konvertorov. Prevodník MADI je ideálnym spoločníkom k MME MI mostu. Jeho šesť koaxiálnych vstupov a výstupov je možné previesť na optické, čo je výhodné pri živých a inštalovaných nastaveniach, ako aj pre dlhšie dĺžky káblov. V ideálnom prípade môže byť zariadenie umiestnené pod mostom RME MADI; koaxiálne vstupy a výstupy týchto dvoch zariadení budú priamo vedľa seba vertikálne a môžu byť spojené

MADI Converter

  • Kód produktu: MADI Converter
  • Dostupnosť: